Želatin i kolagen

Gerber MD d.o.o. od rujna 2016. godine je upisan u upisnik odobrenja djelatnosti skladištenja sirove kože za proizvodnju ŽELATINE I KOLAGENA namjenjenih za prehranu ljudi.

Stručno povjerenstvo za odobravanje sabirališta - Objekta za uskladištenje hrane u uvjetima kontrolirane temperature na lokaciji Ive Politea 66., 10361 Sesvetski Kraljevec subjekta u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla

GERBER MD d.o.o., III. Struge 6G, Zagreb       OIB: 80377517373 utvrdilo je slijedeće:

Temeljem obavljenog pregleda infrastrukture i opreme, studije HACCAP-a, kao i sve podnesene dokumentacije, te evidencije koje se vode u objektu, a temeljem članka 28. stavak 7.Pravilnika o registraciji subjekta te registraciji i odobravanju objekta u poslovanju s hranom objekt (NN85/2015), te temeljem članka 31. stavka 2. točke d)Uredbe 882/2004 UDOVOLJAVA uvjetima propisanim u Poglavlju I. Odjeljka XIV. Uredbe 853/2004, nalaže da se objektu GERBER MD d.o.o. VKB: 3401 d.o.o. na adresi Ive Politea 66, 10361 Sesvetski Kraljevec OIB 80377517373 izda TRAJNO odobrenje za obavljanje djelatnosti uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

Koža koja se prerađuje za ljudsku uporabu skladišti se u posebnom skladištu pod kontroliranom temperaturom ( rashladnim sustavom). U skladištu se sole kože pribavljene isključivo u hrvatskim klaonicama a za koje je utvrđeno da zadovoljavaju sve uvjete po HACCAP-u.

Kože se dopremaju u skladište, konzerviraju, obilježavaju te se na temelju sljedivosti vodi posebna dokumentacija koja prati svaku pojedinu kožu od uzgajivača zatim dobavljača pa sve do krajnjeg kupca sve u svrhu osiguranja sljedivosti kože odnosno njene zdravstvene ispravnosti.